Rekommenderar tills vidare ett besök i facebookgruppen SMFF - Swedish Flora Fauna.